Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Y Tế Huyện Cô Tô năm 2019

TB-kết-quả-thẩm-định

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày ( từ ngày 12/8/2019 đến ngày 11/9/2019 trong giờ hành chính ). Hết thời gian trên , Trung tâm không tiếp nhận thêm hồ sơ.
    – Yêu cầu thí sinh trực tiếp mang hồ sơ đến nộp, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nhờ người khác nộp hộ.
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng KHTH-TCHC – Trung tâm Y tế huyện Cô Tô ( Khu 1 thị trấn Cô Tô – huyện Cô Tô – tỉnh Quảng Ninh
    – Điện thoại liên hệ: 0397.941.294

Mọi chi tiết xin liên hệ:

+ Điện thoại: 02033.889.229 – 0869.355.386
+ Địa chỉ: Khu 1 – Thị trấn Cô Tô – Huyện Cô Tô – Tỉnh Quảng Ninh