Lịch trực

THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGÀY 08/09/2019

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TRỰC

LÃNH ĐẠO

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

Thông tin

Điện thoại

1

Trung tâm vận chuyển cấp cứu

BS. Dương Ngọc Tiến

Phó giám đốc

ĐT: 0989.655.338

TRỰC TỔNG ĐÀI 

Trần Thu Thủy

Nguyễn T. Bích Vân

115

02033.833.115

Trực ca ngày 

Tổ 1:

Trưởng ca: Nguyễn Thanh Thủy

Điều dưỡng: Nguyễn Phúc Ngọc

Tổ 2:

Bác sỹ: Trần T. Minh Lộc

Điều dưỡng: Lê Đức Thịnh

Tổ 3:

Y sỹ:  Trần Văn Thanh

Y sỹ: Giáp Văn Đức

Điều dưỡng:  Dương Thị Mỹ

0906.156.661

0987.262.333

0984.803.838

0344.493.666

0866.036.813

0977.404.838

0969.528.629

Trực ca đêm 

Tổ 1:

Trưởng ca: Nguyễn Thanh Thủy

Điều dưỡng: Nguyễn Phúc Ngọc

Tổ 2:

Y sỹ: Giáp Văn Đức

Điều dưỡng:  Dương Thị Mỹ

Tổ 3:

Y sỹ:   Trần Văn Thanh

Điều dưỡng: Lê Đức Thịnh

0906.156.661

0987.262.333

0977.404.838

0969.528.629

0866.036.813

0344.493.666

2

Bệnh viện đa khoa  

Tỉnh Quảng Ninh

BS. Nguyễn Huy Tiến

Phó giám đốc

ĐT: 0966.461.313

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.819.115

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Vũ Văn Điệp 

Điều dưỡng: Phạm Thái Dương

Lái xe: Hoàng Văn Dũng

0349.714.823

0375.717.665

0853.863.599

3

Bệnh viện Bãi Cháy

BS. Đỗ Văn Thịnh

Phó Giám đốc

ĐT: 0983.734.816

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.846.566

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Vũ T. Mai Trang 

Điều dưỡng: Trần T. Thu Thảo

Lái xe: Phạm Văn Hoàng

0392.066.782

0392.962.890

0912.029.667

4

Bệnh viện Sản Nhi

BS. Bùi Hải Nam

Trưởng phòng

ĐT: 0913.652.468

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.696.466

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Khúc Thị Ngắm 

Điều dưỡng: Hoàng T. Kim Liên

Lái xe: Trần Quỳnh

0903.226.428

0975.531.805

0349.023.747

5

Bệnh viện Lao và Phổi

BS. Đặng Quốc Vinh

Trưởng phòng

ĐT: 0984.666.078

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.621.167

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Nguyễn Thị Huệ 

Điều dưỡng: An Thị Thêu

Lái xe: Đặng Hải Long

0788.223.728

0974.009.564

0902.068.074

6

BV. Bảo vệ sức khỏe Tâm thần

BS. Vũ Minh Hạnh

Phó Giám đốc

ĐT: 0982.301.677

SĐT KHOA CẤP CỨU

02036.526.935

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Đoàn Kiên Cường 

Điều dưỡng: Trần Vinh Thành

Lái xe: Vũ Quang Chung

0985.629.233

0985.481.386

0982.735.630

7

BV. Phục hồi 

chức năng

BS. Nguyễn Dương

Phó giám đốc

ĐT: 0983.807.250

SĐT KHOA CẤP CỨU

02036.510.982

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Nguyễn Minh Đức 

Điều dưỡng: Nguyễn Thị Sinh

Điều dưỡng: Nguyễn T. Hoài Nam

Lái xe: Trịnh Thái Bình

0903.419.808

0966.071.076

0868.929.820

0986.919.438

8

Bệnh viện đa khoa 

Cẩm Phả

BS. Vũ Quang Trung

Phó Giám đốc

ĐT: 0904.657.005

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.862.245

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Chu Văn Tước 

Điều dưỡng: Trần T. Hương Thảo

Lái xe: Tô Tuấn Dũng

0356.130.596

0904.616.136

0916.889.368

9

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Cẩm Phả

BS. Vũ Mạnh Cường

Trưởng phòng

ĐT: 0912.649.805

SĐT KHOA CẤP CỨU

0913.989.826

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Đỗ Thu Ngân 

Điều dưỡng: Hoàng Mạnh Tùng

Lái xe: Nguyễn Trọng Cường

0985.583.289

0977.544.120

0387.891.508

10

Trung tâm y tế 

thị xã Đông Triều

BS. Nguyễn Kim Lâm

Phó Giám đốc

ĐT: 0912.768.718

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.670.297

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Nguyễn Văn Hùng 

Điều dưỡng: Phạm Thế Ninh

Điều dưỡng: Thân Văn Cảnh

Lái xe: Nguyễn Văn Sinh

09778.091.168

0399.878.382

0982.350.621

0975.638.458

11

Trung tâm y tế 

thị xã Quảng Yên

BS. Nguyễn Hữu Lạc

Phó Giám đốc

ĐT: 0913.512.256

SĐT KHOA CẤP CỨU

0359.008.555

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Vũ Duy Điều 

Điều dưỡng: Đồng Thị Vi

Lái xe: Lê Đức Mạnh

0904.544.418

0936.960.555

0989.705.375

12

Trung tâm y tế 

huyện Hoành Bồ

BS. Đinh Văn Thuận

Phó Giám đốc

ĐT: 0918.714.168

SĐT KHOA CẤP CỨU

0966.271.313

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Triệu Đức Đường 

Điều dưỡng: Phạm Thị Thảo

Điều dưỡng: Đỗ Thị Trang

Lái xe: Ma Khánh Dân

0912.430.068

0915.051.383

0914.916.747

0911.265.350

13

Trung tâm Y tế 

huyện Vân Đồn

BS. Vũ Thanh Thủy

Phó Giám đốc

ĐT: 0966.141.313

SĐT KHOA CẤP CỨU

0886.891.685

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Hà Văn Hòa 

Điều dưỡng: Trần Đăng Dũng

Lái xe: Vũ Văn Tiến

0985.295.102

0349.508.979

0916.013.299

14

Trung tâm Y tế 

huyện Tiên Yên

BS. Đinh Văn Khiêm

Phó Giám đốc

ĐT: 0912.568.764

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.742.611

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Lục Thành Huy 

Điều dưỡng: Nguyễn Tuấn Hải

Điều dưỡng: Lục Duy Thanh

Lái xe:  Đinh Văn Phước

0853.730.818

0383.426.638

0397.781.441

0987.567.858

15

Trung tâm Y tế 

huyện Ba Chẽ

BS. Vi Văn Dũng

Phó Giám đốc

ĐT: 0915.049.280

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.503.030

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Đỗ Tiến Long 

Điều dưỡng: Vi Thị Hòa

Lái xe: Nguyễn Văn Lâm

0833.216.988

0945.098.462

0384.474.866

16

Trung tâm Y tế 

huyện Đầm Hà

BS. Đinh Khắc Trọng

Giám đốc

ĐT: 0912.401.476

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.768.115

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Dịp Tiến Phúc 

Điều dưỡng: Nguyễn Trọng Cương

Lái xe: Ngô Đình Cung

0866.686.299

0977.452.006

0979.509.968

17

Trung tâm Y tế 

huyện Bình Liêu

BS. Hoàng Văn Khải

Phó Giám đốc

ĐT: 0912.545.493

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.878.244

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Hoàng Hải Yến 

Điều dưỡng: Hoàng Vĩnh Trung

Lái xe: Lô Minh Hòa

0366.789.756

0869.377.298

0915.369.258

18

Trung tâm Y tế 

huyện Hải Hà

BS. Nguyễn Thái Hà

Trưởng phòng

ĐT: 0984.573.582

SĐT KHOA CẤP CỨU

0966.311.313

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Nguyễn Tuấn Anh 

Điều dưỡng: Phạm Việt Anh

Lái xe: Lương Vĩnh Thanh

0981.157.096

0388.980.266

0355.552.888

19

Trung tâm Y tế 

TP. Móng Cái

BS. Đinh Hùng Minh

Phó Giám đốc

ĐT: 0913.578.186

SĐT KHOA CẤP CỨU

02032.207.488

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Trần Mạnh Hùng 

Điều dưỡng: Hoàng Văn Chu

Điều dưỡng: Hoàng Quốc Trưởng

Điều dưỡng: Bùi Minh Dũng

Lái xe: Nguyễn Văn Lượng

0979.130.898

0332.260.330

0969.589.932

0976.644.285

0905.035.688

20

Trung tâm Y tế 

huyện Cô Tô

BS. Bùi Thị Thuy

Giám đốc

ĐT: 0912.949.299

SĐT KHOA CẤP CỨU

0869.355.386

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Phạm Tiến Dũng 

Điều dưỡng: Nguyễn Duy Toàn

Lái xe: Vũ Trung Đức

Lái xuồng: Lương Văn Long

0973.470.074

0986.771.735

0372.576.667

0986.455.968

21

BV. Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

BS. Vũ Trung Kiên

Trưởng phòng

ĐT: 0986.991.758

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.854.279

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Tổ 1: 

Bác sỹ: Phạm Thanh Tùng

Điều dưỡng:  Trương Công Phong

Lái xe: Đinh Vân Anh

0986.160.190

0986.225.337

0977.186.609

Tổ 2: 

Bác sỹ: Hoàng Văn Sơn

Điều dưỡng: Lê Văn Quyết

Lái xe: Trần Đăng Long

0979.972.085

0394.621.833

0904.068.955

22

BV. Đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long

BS.Phạm Hồng Hà

Giám đốc

ĐT: 0988.782.200

SĐT KHOA CẤP CỨU

0911.017.711

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Hà Đức Thiện 

Điều dưỡng: Ngô Thùy Linh

Điều dưỡng: Nguyễn Việt Hưng

Lái xe: Nguyễn Văn Ninh

0915.470.878

0374.220.656

0388.059.788

0386.141.085

23

Bệnh viện Y dược cổ truyền

BS. Nguyễn Thị Hương

Giám đốc

ĐT: 0913.355.866

SĐT KHOA CẤP CỨU

02033.838.101

TRỰC CẤP CỨU, VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Bác sỹ: Nguyễn T. Thùy Dương 

Điều dưỡng: Đào Lê Huy

Lái xe: Bùi Duy Khu

0971.645.183

0913.066.416

0904.583.368